Inleiding

Toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden en aan alle toepasselijke wetten op dit gebied. Door deze website te bezoeken en door te zoeken, stemt u ermee in om zonder voorbehoud te voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

Rechten op de inhoud van de website

De gebruiksvoorwaarden verwijzen uitsluitend naar de website http://www.versuspharma.com.
Het auteursrecht op de gehele inhoud van deze website is eigendom van S.C. PI Pharma M&D SRL.
De inhoud van de website http://www.versuspharma.com mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gekopieerd of verzonden in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, zijn elektronische vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S.C. PI Pharma M & D SRL.
Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het ongeautoriseerde gebruik van de informatie op http://www.versuspharma.com.  SC PI Pharma M&D SRL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de materialen, inhoud en structuur van http://www.versuspharma.com, afhankelijk van de wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de producten en diensten die op de markt worden gebracht.

De informatie op http://www.versuspharma.com  is van algemeen belang en wordt gratis ter beschikking gesteld aan gebruikers. De term "gebruiker" van deze pagina betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang tot de pagina heeft. U kunt de inhoud van de pagina http://www.versuspharma.com  kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik, zonder commerciële doeleinden. In een andere situatie mag de inhoud van http://www.versuspharma.com niet worden gereproduceerd, gewijzigd of geëxploiteerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vertegenwoordigers van S.C. PI Pharma M&D SRL.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De inhoud van de informatie verwijst naar de beschrijving in een bepaalde mate van detail van de activiteiten, producten en diensten van S.C. PI Pharma M&D SRL. SC PI Pharma M&D SRL geeft geen enkele garantie met betrekking tot:

– vermijden  van omslachtig gebruik of onderbreking van het gebruik van de site;
– nalaten om andere systemen negatief te beïnvloeden door de site te gebruiken;
– het bestaan op de website van virussen of andere componenten die gebruikers kunnen schaden.

Dus S.C. PI Pharma M&D SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van haar website.

http://www.versuspharma.com  doet geen enkele verklaring, belofte of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of adequaatheid van de huidige inhoud, de richtlijnen en het advies, neemt geen enkele verplichting tot resultaat of zorgvuldigheid jegens een persoon aan, sluit uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit en wijst deze af voor kosten, verliezen of geleden schade als gevolg van het gebruik van de inhoud.

Het doel van de inhoud van de website
Het doel van de inhoud van de website is om bijgewerkte en nauwkeurige informatie te verzenden.

SC PI Pharma M&D SRL kan niet garanderen dat deze pagina's geen fouten bevatten, en het zorgt ervoor dat het alle nodige inspanningen zal leveren om correcte informatie te verstrekken en eventuele fouten te corrigeren.

Iedereen die een van de op de site aangeboden diensten of producten wil kopen, wordt gevraagd contact op te nemen met S.C. PI Pharma M&D SRL via een van de middelen die worden weergegeven op de Contact-pagina van de site, om zowel over de beschikbaarheid van de betreffende dienst of product, als de contractuele voorwaarden, tarieven en technische of andere gegevens te weten.

Link naar andere websites
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door S.C. PI Pharma M&D SRL nuttig  beschouwd worden, met betrekking tot de inhoud van haar website en die niet onder controle of begeleiding staat. In het geval van het gebruik van deze links of verwijzingen, worden de algemene gebruiksvoorwaarden toegepast die met die sites overeenkomen

SC PI Pharma M&D SRL kan geen garantie / controle bieden over de actualiteit / juistheid van de informatie die aanwezig is op de websites van derden, waarnaar wordt verwezen vanaf haar website.

Informatie verstrekt via de website
Iedereen die de website http://www.versuspharma.com bezoekt en die via deze site persoonlijke gegevens of informatie aanbiedt, stemt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met het volgende: de verwerking van deze gegevens en persoonlijke informatie door S.C. PI Pharma M&D SRL; het verzenden van promotiemateriaal specifiek voor de direct marketing-activiteiten; de schikking door S.C. PI Pharma M&D SRL van de ingediende verzoeken, vragen en klachten (zie de Contactpagina van de website); andere activiteiten van S.C. PI Pharma M&D SRL en wettelijk toegestaan, die niet zijn onderworpen aan goedkeuring door de ontvanger.

SC PI Pharma M&D SRL zal de vertrouwelijkheid van deze informatie bewaren.

Uw voortdurende gebruik van deze site vormt uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van wet 677/2001 en de GDPR-richtlijnen voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Voor vragen over de uitoefening van uw rechten met betrekking tot het gebruik van de website en de bescherming van het gebruik, kunt u contact met ons opnemen via Contact pagina van de website.

Cookies

We nemen het gebruik van cookies aan. Door de website http://www.versuspharma.com  te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek gebruikersdetails te kunnen achterhalen. Cookies worden in bepaalde delen van onze site gebruikt om bepaalde functionaliteit toe te staan en het gebruik voor bezoekers te vereenvoudigen.